Temptations Bar Nana Plaza

Home ] Up ]

                                                                        BANGKOK NEON

                          

                                Temptations Ladyboy Bar Nana Plaza                      Chris Coles

                          Copyright 2006 by Chris Coles

                          For Bangkok Ladyboy paintings click here